June 27, 2014 ·.

2K views, 108 likes, 2 loves, 0 comments, 3 shares, Facebook Watch Videos from Xhamia në Stanovc: Koha e namazit të akshamit.

Namazi i jacisë: koha e tij fillon kur errësohet plotësisht dhe vazhdon deri në agim. Dallimet e qytetve tjera janë: Aarau +2, Appenzell -4, Baden +4, Bern +4, Biel/Bienne +5, Chur -4, Davos -5, Delemont +5, Diessenhofen -1, Frauenfeld -1, Fribourg +5, Geneve +9, Glarus -2, Interlaken +2.

2.

Jaci.

Namazi i jacisë (darka): Koha e tij fillon kur përfundon koha e namazit të akshamit dhe vazhdon deri në agim. Ka pesë rekatë, tre farz dhe dy sunet. Namazi i akshamit (pas perëndimit të diellit): Koha e namazit të akshamit fillon sapo perëndon dielli dhe përfundon kur zhduket krejtësisht bardhësia.

.

Namazi i Akshamit ose Akshemit është namazi pas perëndimit te diellit gjer në Jaci. Namazi i drekës 11:30. .

” (El Bekare; 238) Po ashtu Allahu xh. Sabahu Dreka Ikindia Akshami Jacia Tabela e Rekateve.

85K subscribers.

Me shuarjen e këtij kuqëlimi, koha e namazit të akshamit del.

Ka pesë rekatë, tre farz dhe dy sunet. Përbërja e namazit - Namazi i natës për nga rekatët është më voluminoz nga të gjitha namazet tjera.

Namazi i Akshamit. Në sunetin e Akshamit lexonte po ashtu si në namazin e sabahut, suret Kafirun dhe Ihlas.

Rekati i parë : Ngrejmë duart dhe thojmë ALLAHU EKBER Vendosim dorën e djathtë mbi të majten dhe lexojmë : SUBHANEKE ALL-LLAHUMME WE BIHAMDIKE WE TEBERAKESMUKE WE TE’ALA XHEDDUKE WE LA ILAHE GAJRUKE.
Namazi i.
- Si zakonisht fillimisht thirret ezani dhe në këtë kohë pas ezant menjëherë thirret ikameti dhe pas.

.

Namazi i jacisë: koha e tij fillon kur errësohet plotësisht dhe vazhdon deri në agim.

6. Ka dhjetë rekatë, katër sunet. .

Namazi i Vitrit është namaz çift-tek dhe në vijim do të tregojmë se si falet ky namaz, dhe se si këndohet duaja e kunutit i cili këndohet varësisht prej dijes, pra shkurt, mesëm dhe gjatë, andaj do t’i paraqesim që të tri NIVELET. Namazi i akshamit (pas perëndimit të diellit): Koha e namazit të akshamit fillon sapo perëndon dielli dhe përfundon kur zhduket krejtësisht bardhësia. . Namazi i mëngjesit 00:00. Ka pesë rekatë, tre farz dhe dy sunet. Jaci.

Namazi i mëngjesit 00:00.

May 22, 2023 · Takvimi është një aplikacion që shërben për tregimin e kohës së namazit për territorin e Kosovës, përkatësisht datën sipas kalendarit hixhri, shënimeve fetare dhe astronomike etj. Jaci.

Sep 25, 2020 · Namazi i akshamit: koha e namazit të akshamit fillon sapo perëndon dielli dhe përfundon kur zhduket krejtësisht drita.

s.

Ka pesë rekatë, tre farz dhe dy sunet.

Ka dhjetë rekatë, katër sunet, katër farz dhe dy.

.